top of page

Národní knihovna je jedním z nejvýznamnějších kulturních a vzdělávacích zařízení v naší zemi. Proto je důležité, aby prostor knihovny byl co nejefektivněji využit a zároveň esteticky přitažlivý.
Ve spolupráci s Ing. arch. Filipem Raškem, Ing. arch. Josefem Chocem a Ing. arch. Richardem Pozníčkem jsme navrhli nové prostorové uspořádání knihovny, které je zaměřeno na zlepšení pohodlí a efektivity návštěvníků.

Nové uspořádání zahrnuje moderní a funkční zóny pro studium, čtení a výzkum, které jsou propojeny s novými technologiemi a interaktivními prvky. Zároveň jsme dbali na zachování historických prvků knihovny a respektovali jsme původní architekturu budovy.

Klementinum
Národní knihovna

Rok >

2018

Místo >

Praha - Staré město ​

Foto >

vizualizace

bottom of page