top of page

Variabilita prostředí a přístupnost veřejnosti jsou klíčovými motivy naší studie areálu v záplavovém území. Kladli jsme si za cíl oživit tuto oblast a vytvořit prostor pro setkávání a rekreační aktivity. Komplexní přístup k propojení území s řekou a využití jejího okolí pro pohodlný a esteticky přitažlivý pobyt reflektuje naši snahu o revitalizaci tohoto prostoru s historickým kontextem a s ohledem na jeho přirozené a kulturní dědictví. Areál plynule navazuje na břeh řeky a využívá jeho svažitosti pro klidné posezení s výhledem na tok Vltavy. Navrhli jsme doplnění staveb naznačením hmoty bývalého již zbořeného objektu, které přinese nové využití této historické lokality, respektující tradiční tvarosloví a přinášející novou funkční náplň.

Libeňské Podzámčí
Studie využití veřejného prostoru

Rok >

2017

Místo >

Praha - Libeň ​

Foto >

vizualizace

bottom of page