top of page

Při navrhování restaurace Charlie's Fork jsme kladli důraz na propojení interiéru s příběhem a architektonickým prostředím města Zlína. Charakteristická kombinace betonu a cihly, typická pro Baťovskou architekturu, byla ztělesněna v jednotlivých prvcích a detailech interiéru. Inspirací pro nás byly Baťovy domky s opakujícími se cihlovými jednotkami a betonová zástavba průmyslové zóny areálu Svit. Tyto prvky jsme ztvárňovali pomocí čtvercového rastru svařované sítě, děrovaného plechu a betonové stěrky. Všechny povrchy, včetně čalounění, ladí do odstínů šedé a cihlové.

Nezapomněli jsme ani na historický odkaz zlínských filmových ateliérů, což se promítlo například v atypických svítidlech z filmových pásů. Název Fork odkazuje na zbytkový materiál z výroby příborů, který jsme vdechli nový život formou upcyklace. Spolu se světelnými prvky na stěnách vytváří celkovou atmosféru restaurace.

Charlie's Fork
Restaurace

Rok >

2024

Místo >

Zlín

Foto >

Marie Zdráhalová

bottom of page