top of page

POTREFENÁ HUSA

OLOMOUC

Rok

Místo

Foto

Hesla

2018

Olomouc ​

Jana Fujaková, Lucie Kastnerová

VŠE, ZNAČKOVÉ KONCEPTY, POTREFENÁ HUSA, 2018, INTERIÉR ROKU

Zadavatelem zakázky na design a projekt interiéru je společnost Pivovary Staropramen, s.r.o., s níž má naše společnost témeř 20 - ti letou spolupráci – zejména pak na konceptu restaurace Potrefená Husa. Vzhledem k tomu, o jak výjimečný koncept se jedná a též i vzhledem k tomu, že se podoba designu vyvíjí, a u již postavených poboček dochází po 10 ti letech k remodeligům interiéru, nebylo zadání ze strany investora příliš specifikováno z hlediska použitých materiálů, ale spíše byl z jeho strany tlak, na to aby se koncept nepodobal konkurenci a aby bylo jasné, že se jedná o koncept, kde hlavní roli hraje pivo. Původní prostory stavebního interiéru byly v maximální míře zachovány, vytvořením interiéru nedošlo k zásahům do historických konstrukci. Restaurace je navržena do tří na sebe navazujících prostor rohové dispozice paláce. Vzhledem k tomu, že je objekt ve svahu, vstup z náměstí je po schodišti, zatímco vstup pro vozíčkáře a zásobování je ze strmé boční ulice. Nebyla měněna ani vnější podoba objektu, parter nebyl zbytečně znásilňován reklamou... Dispoziční řešení restaurací, a ne jen tohoto konceptu má pro nás již poměrně jasná a ověřená specifika – ústředním bodem je výčep – tedy pracoviště výčepního a výdej piva a dalších nápojů. Na výčep, který je nejblíže vstupu navazuje odbytová plocha se stoly, židlemi a lavicemi, které lemují obvodové stěny objektu a vnitřní nosné stěny. Protože se jedná o hlavní a živou část restaurace, je veškeré sezení vysoké...V zadní čísti za výčepem je pak zbytek odbytové plochy, která je klidnější a je navržena v klasické výšce sezení a stolových desek... Hlavním materiálem je dubové dřevo – dubové masivky a dubová dýha, tento materiál je použit na obkladech stěn, na stolových deskách a na výčepu. Stolové desky jsou hladké, obklady stěn jsou pak kartáčované. Dalším důležitým materiálem je surová ocel a ocelový plech – tento materiál je použit na stolová podnoží a konstrukce zábradlí, paravánů a závěsy svítidel a atypická svítidla ve špaletách oken a nad výčepem. Dále je v hojné míře použitá nerezová ocel a to na opláštění výčepu a navazujícím opláštění pultů, kde se nerezová ocel kombinuje s dubovým masivem. V zápultí je pak použita broušená mosazná mozaika, jako obklad stěny. Kombinace výše uvedených materiálů, zajišťuje dle našeho názoru to správnou množinu materiálů, které má správná pivnice mít. Celek je doplněn o židle TON, které jsou čalouněné koženkou a stejně tak jsou čalouněné též lavice. Na podlaze je z provozních důvodů použit vinyl, který imituje dřevo a betonovou stěrku. A vnitřní nosné stěny jsou z lícových cihel... Mezi inovativní prvky designu lze jistě zařadit způsob opláštění výčepního pultu - opláštění samotného výčepu je z nerezových hranolků a dále z kombinace nerezových hranolků a dubových masivních hranolků, grafika představující husy, která je na kartáčované dřevo plotrována, atypická svítidla ve špaletách oken a nad výčepem a hlavně celkové řešení kombinace použitých materiálů a tvarů pro jednotlivé prvky interiéru...Mezi malou inovaci též řadíme úpravu přes 100 let vyráběné židle TON, kde z opěráku byla odstraněna část překližkové dekorace a záda židle jsou tedy volná.

bottom of page